You, the petitioner
Belastingdienst toeslagen enveloppen

Toeslagenaffaire: stop het bewust achterhouden van informatie

23 signatures

Wederom blijkt het parlement niet goed te zijn ingelicht met betrekking tot de toeslagenaffaire. Deze petitie richt zich op de openbaarmaking van alle stukken en het (mede) voorkomen van een dergelijke affaire in de toekomst.

Petition

We

Nederlanders,

 

observe

dat het demissionaire kabinet-Rutte doelbewust informatie heeft achtergehouden voor het parlement, onder meer om, zo lijkt, verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politicie uit de wind te houden,

 

and request

  • alle documenten, waaronder de notulen, van de ministerraad die direct of indirect verband houden met de toeslagenaffaire binnen een termijn van vier weken openbaar te maken;

  • De hoogste bestuurlijke rechter de bevoegdheid te geven om, mocht er in de toekomst discussie bestaan over de vraag of de leden van de kamers recht hebben op verlangde inlichtingen in de zin van artikel 68 Grondwet, hier een openbaar oordeel over te vellen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Lead petitioner:
Luuk 

History

Signatures